okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,039
  • Za posledních 24 hodin: 19

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 9. června 2022 od 8 do 15 hodin.

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Для цих іноземців – біженців термін реєстрації – 9 червня 2022 року з 8:00 до 15:00.
Inozemtsi, yaki mayutʹ vizu z metoyu perebuvannya na terytoriyi Chesʹkoyi Respubliky vidpovidno do § 33 abz. a) Zakonu pro prozhyvannya inozemtsiv u Chesʹkiy Respublitsi («Bizhentsi») z mistsem prozhyvannya v rayoni vodozboru. Dlya tsykh inozemtsiv – bizhentsiv termin reyestratsiyi – 9 chervnya 2022 roku z 8:00 do 15:00.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67-2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)WEB.

Kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 – lex Ukrajina

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání web.

Žádost o odklad povinné školní docházky web.