okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 120,664
  • Za posledních 24 hodin: 19

Články: Leden 2018

Připravujeme ranní a odpolední svačinky pro děti.:-)

M. Vaňková

 

Ve čtvrtek 18. ledna navštívila naši školu lektorka vzdělávacího programu Tonda Obal (www.tonda-obal.cz), aby s dětmi všech tříd zopakovala zásady třídění odpadu. Děti si vyzkoušely jak odpadky třídit a prohlédly si také různé meziprodukty recyklace. Jak se píše na webových stránkách vzdělávacího programu Tonda Obal: „Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.“ S tím nelze než nesouhlasit, a tak jsme s prvňáčky odpadům (a hlavně odpadkům) věnovali celé následující úterní dopoledne. Celou neděli jsem do krabice shromažďovala převážně obaly. Samotnou mě i děti překvapilo, kolik jedna menší domácnost vyprodukuje odpadu za jeden den. Bio odpad nám pak velmi ochotně poskytly v úterý paní kuchařky z naší školní jídelny. Projekt jsme zahájili sesypáním všech (omytých!) odpadků na koberec. Nejprve jsme prohlédli jeden kousek po druhém a přemýšleli, o jaký druh odpadu se jedná. Občas to nebylo úplně jednoduché, a jak jsme také zjistili, někdy musíme rozdělit odpad na více částí (jako např. u obalu od sprchové hlavice nebo tuby od zubní pasty).  Popelnice na různé druhy odpadu nám následně simulovalo šest barevných lístečků, položených vedle koberce. Po společném povídání děti odpadky z hromady roznesly k jednotlivým lístečkům a odpad tak roztřídily. Potom se děti rozdělily do dvojic a každá dvojice si vzala „na starost“ jednu popelnici, kterou nejprve vystřihla z papíru, vymalovala příslušnou barvou a „naplnila“ správným odpadem. Tentokrát nám odpad nahradily především obrázky z reklamních letáků, které děti vystříhaly. Každá dvojice tak vytvořila (také) názornou pomůcku pro ostatní děti školy. Všechny „naplněné“ papírové popelnice visí na nástěnce u vchodových dveří. Nakonec jsme skutečné, roztříděné odpadky naskládali do pytlů a odnesli k popelnicím pro tříděný odpad nedaleko naší školy.  Děti velmi hezky vzájemně spolupracovaly a pomáhaly si, práce nás bavila a hodně jsme se všichni naučili!

Třídní schůzky se konají v úterý 9. 1. 2018 od 15,00 do 17,00 hod.  ( individuálně u třídního učitele)