okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,103
  • Za posledních 24 hodin: 11

Články: Květen 2016

V mateřské škole proběhl týden na téma-Živá a neživá příroda. Děti se učily správně třídit odpad, povídaly si o ochraně přírody a nakonec si mohly přinést do školky živá zvířátka. Andulku Čivinku, šnečka Turbo a želvu Willy si děti užily celý den. Staraly se o ně, pozorovaly je a krmily. Čivinka si s námi dokonce zazpívala.

 

V sobotu 21. května se 13 žáků z 2. až 5. ročníků čížovské školy zúčastnili okresního kola soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej“, kterou v areálu lesnické školy pořádal ČMMJ Okresní myslivecký spolek Písek ve spolupráci s Vyšší odbornou školou lesnickou a Střední lesnickou školou Bedřicha Schwarzenberga Písek.  Ve skupině A (žáci prvního stupně ZŠ) obhájila vynikající 2. místo z loňského roku Justýna Hošková z 5. ročníku. Hned za Justýnkou se umístila Rozálie Políčková z 3. ročníku. Oběma vítězkám moc gratulujeme a blahopřejeme také všem, kteří se soutěže zúčastnili a ze všech sil se snažili vypořádat s náročnými úkoly. Poděkování patří také paní učitelce M. Šejnové, která žáky na soutěž v rámci přírodovědného kroužku připravuje. Děti strávily příjemné dopoledne a část odpoledne v areálu arboreta lesnické školy a všichni zúčastnění si odvezli také hezké ceny a diplomy.

 

 

 

Jan Ámos Komenský – integrovaný tematický celek

Pobělohorská doba skýtá plejádu zajímavých událostí a žáky toto téma zajímá. Jak ale období po bitvě na Bílé hoře a období třicetileté války žákům co nejsrozumitelněji přiblížit? Zvolila jsem osobnost Jana Ámose Komenského, pedagoga, filozofa, biskupa Jednoty bratrské, člověka nadčasových myšlenek a názorů. Smyslem celé komplexní práce bylo umožnit žákům, aby celé téma prozkoumali z různých perspektiv (poznali se také příběh Komenského jako exulanta, více porozuměli době, ve které Komenský žil) a ve finále svá zjištění zasadili do smysluplného celku.

Na tématu pracovalo dva týdny šest žáků (Kačka, Eliška, Justýnka, Jirka, Tomáš, Honzík). Každý nejprve samostatně, ve druhé fázi pak ve své skupině. Každému byla na začátku přidělena kartička s jedním podtématem a s pokyny, jak podtéma zpracovat (témata jsem se snažila dětem přidělovat „na tělo“). Zařazena byla tato podtémata: Mládí Komenského (do Bitvy na Bílé hoře) – Tomáš; Doba, ve které Komenský žil – Kačka; Komenský jako poutník – Jirka; Komenský jako filozof – Justýnka; Komenský jako učitel – Honzík; Komenský jako spisovatel; – Eliška. Žáci si nejprve přečetli svoji kartičku (čas pro dotazy), potom si pozorně četli připravený text, a to tak, že si v textu podtrhávali všechny informace, o kterých si mysleli, že patří k jejich tématu. Text jsem připravila z publikace Kasper, T; Kasperová, D: Dějiny Pedagogiky. Praha: Grada, 2008. Přestože jsem se snažila o maximální srozumitelnost, záměrně jsem se nevyhýbala pro žáky neznámým slovům. V textu se objevily např. názvy různých evropských měst, která Komenský při své pouti Evropu navštívil, slova označující filozofické směry a termíny, vážící se obsahům a organizaci tehdejšího školství. Text obsahovat také Komenského významné pedagogické citáty. Žáci souběžně používali také internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan Amos Komenský. Vše směřovalo k cíli připravit si krátký referát a svoje téma představit ostatním žákům.

V druhé části byly děti rozděleny do dvou skupin. Každá skupiny vytvořila na arch balicího papíru plakát – myšlenkovou mapu, která představovala a dále rozvíjela jejich podtémata. Děti opět průběžně používaly počítače, kde dohledávaly informace (např. vlajku města Nivnice, informace o Komenského rodině, vlajky a znaky zemí, ve kterých Komenský působil, obal knihy Labyrint světa a ráj srdce apod.). Součástí plakátu byla také poměrně náročná reflektivní aktivita Pětilístek (metoda z programu RWCT), ve které se skupina musela shodnout na odpovědích na otázky, kdy je počet slov v odpovědi limitován. Děti hledaly odpovědi na otázky:  Jaký byl? Co dělal? Psali větu o čtyřech slovech a jednoslovné přejmenování. Skupina Justýnka, Eliška, Honzík napsali: Byl moudrý a zbožný. Učil, psal a cestoval. Oddává se myšlence vzdělání. Vševěd. Skupina Kačka, Jirka, Tomáš: Byl vzdělaný, zbožný. Cestoval, psal knihy a filozofoval. Komenský byl velmi nadaný. Učitel.

Na závěr citát z plakátu jedné skupiny, která zajímavě a účelně propojila dvě myšlenky Komenského: „Všeho, čemu jsou lidé učeni a čemu se učí, nebylo něco roztříštěného a částečného….Lidé se příliš naplňují a přecpávají kouskovitostí, dostávají z toho na jedné straně nadbytek věcí zbytečných, na druhé straně nedostatek věcí potřebných“.

 

Před Vánoci proběhl školní jarmark v ZŠ a MŠ Čížová. Zde najdete, kolik peněz bylo vybráno, jaké byly náklady a také na co se vybrané peníze použily. Všem, kdo se jarmarku účastnili, děkujeme.

 

Jarmark vyúčtování

 

Druhou květnovou neděli mají svátek naše maminky. Za jejich každodenní péči a starost jim děti ze školky poděkovaly svým vystoupením na besídce, která se konala ve středu 17. května v restauraci U Štálichů. Děti si připravily pro své maminky pásmo básniček a písniček.  Nakonec děti předaly svým nejmilejším malé dárečky.

Děti ze zelené třídy se zúčastnily soutěže ve stavění hradů na Cipískovišti.  Skupina holčiček postavila Zvířecí hrad s králem, kterým se stal pes Alf a vystavěly si vítězné 1. místo. Chlapci měli těžký úkol. Stavěli dračí hrad a skončili na krásném 2.místě. Děti si odnesly balónky, drobné ceny, kšiltovky a do mateřské školy jim byl doručen vítězný dort, který všechny s chutí snědly.

 

Soutěž ve sběru

Zapojte se do letošní soutěže ve sběru léčivých bylin. Nyní sbíráme pomerančovou, mandarinkovou a citronovou kůru. Dále také Bez černý – květ, Hluchavka bílá – květ, Sedmikráska obecná – květ, Smetanka lékařská (pampeliška) – list.

Ceník na : http://www.bylinyfrohlich.wz.cz/vykup_03.html

citrusy