okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 17

Články: Říjen 2017

Setkání spolužáků ZŠ v Čížové v sobotu 23. září 2017 se celkem zúčastnilo téměř 110 bývalých žáků této školy ve věkovém rozpětí 30 let, nejmladší byli letošní šedesátníci, nejstarší žák oslaví letos v prosinci 90 let.

Po srazu na vyhlídce u kostela sv. Jakuba Většího se několik desítek účastníků přesunulo k základní škole, kde je v 15 h., spolu s dalšími spolužáky, přivítal ředitel školy. Ten je provedl po všech prostorách budovy – nejen třídách mateřské a základní školy. Prohlídky se zúčastnilo více jak 70 bývalých žáků, někteří se zde potkali po více jak desítkách let a tak v budově školy bylo rušno i veselo. Velký zájem  byl nejen o výstavku školních kronik, ale i o všechny další prostory, včetně podkrovních učeben, kde všichni pamatují jen půdní prostory, i dvůr a školní zahradu.

Poslední návštěvníci opouštěli  školu téměř po dvouhodinové prohlídce, vedení školy i celému kolektivu zaměstnanců školy patří upřímné poděkování – jménem všech návštěvníků Jana Suková, kronikářka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Chytrá ptačí budka pod vedením Fakulty životního prostředí, ČZU v Praze. Žáci mají možnost sledovat online hnízdění ptáků v budce, která je hned vedle školní budovy. Doma si pak mohou pustit s rodiči záznam na adrese www.ptacionline.cz. V loňském roce jsme pozorovali úspěšné hnízdění sýkory koňadry, letos se o budku prali vrabci se sýkorkami. Vrabci nakonec vyhráli a zahnízdili.

 

V úterý 10. října zavítalo do naší školy divadlo Kašpárek. Děti se bavily vtipnou  hrou Mája a Vilík na výletě.

Při povídání o posvícení jsme ve škole zjistili, že některé děti neví, co jsou to hnětýnky. Protože jsme tvořivá škola, dobroty jsme si připravili (trochu větší ), ozdobili a pěkně jsme si na nich pochutnali.

V pondělí 25. 9. jsme v tělocvičně naší školy vyhlásili vítěze velké prázdninové čtenářské soutěže. Účastnici soutěžili ve dvou kategoriích, v kategorii mladších a starších žáků. Kdo měl zájem, přes prázdniny si vybral čtyři knihy z devíti nabízených tematických okruhů. O každé přečtené knize pak napsal záznam podle dopředu zadané osnovy.
Nechtěli jsme, aby děti např. dlouze vypisovaly obsah knihy, ale zaměřili jsme se spíše na ty úkoly s textem, o kterých se domníváme, že vedou dítě k tomu, aby se knihou více zaobíralo a o přečteném hlouběji přemýšlelo. Děti si např. vybíraly věty z knihy a zapisovaly k nim své postřehy a komentáře, přemýšlely také, komu by se mohla kniha líbit a proč apod. Záměrem také bylo, aby děti čas nad knihou více prožívaly se svými rodiči (zvláště mladší žáci do svého čtení nutně rodiče zapojili).
V kategorii mladších žáků bylo velmi těžké vybrat vítěze. Nakonec byla vyhlášena tři první místa, o která se dělili Anička Kozlová, Pepča Kovář a Fanynka Políčková. V kategorii starších žáků se na 1. místě umístila Róza Políčková a na 2. místě Rozálie Dovínová. Všichni si odnesli diplomy, dopisy s oceněním své práce, knížky a sladkou odměnu.