okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 14

Články: Duben 2024

Den Země na Makově
V pondělní odpoledne 22. dubna se některé děti ze školy i školky vydaly na Stezku ochránců stromů. Dovedla je na Záchrannou stanici Makov, kde si mohli prohlédnout zvířátka. Na cestě je čekalo 7 úkolů prověřujících jejich znalosti o stromech. Tajenku na svém lístku nalepili na Makově na společný strom a stali se tak ochránci stromů. Děti z kroužků flétniček a Muzikálek zahrály a zazpívaly písně Jana Svěráka a Jaroslava Uhlíře: Stromy a Chválím Tě, Země má. Potom následovala dětmi hraná a zpívaná pohádka O dvanácti měsíčkách. Nakonec jsme si společně sedli k ohni a popovídali si u opékání.

Plakát zápis do MŠ Čížová 24-25

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

Vyplněnou  a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení níže), při zápisu budou žádosti  k dispozici, možno vyplnit na místě.

Doklad o řádném očkování dítěte od dětského lékaře nebo doklad, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Kritéria přijetí do MŠ Čížová 2024-2025web

Žádost o přijetí MŠ Čížová – web

Potvrzení o očkování v MŠ příloha k zápisu web