okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 20

Název projektu: Vybavení dvou kmenových tříd v ZŠ Čížová

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011774

Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.8.2020

Výsledky projektu: Prostřednictvím realizace tohoto projektu bylo pořízeno nové vybavení ve dvou kmenových třídách, které nahradilo zastaralé vybavení. Z projektu bylo pořízeno následující vybavení: Schodololez, interaktivní tabule,  žákovské PC, učitelské PC, PC stoly včetně židlí, hrací koberec a ostatní vybavení. Dále došlo v kmenových třídách k výměně osvětlení, výměně podlahových krytin a nové výmalbě.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.