okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 77,643
  • Za posledních 24 hodin: 23

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance školy.

STRAVOVÁNÍ – strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem, zákonný zástupce žáka vyplňuje na začátku školního roku přihlášku ke stravování.

PLACENÍ STRAVNÉHO – platba stravného se provádí bezhotovostně, inkasem z účtu, vždy za odebrané stravné v minulém měsíci. Pouze ve výjimečném případě po dohodě s ředitelem školy může platba proběhnout v hotovosti.

ODHLAŠOVÁNÍ stravného – se provádí vždy den předem, nejpozději do 7.45 hod. toho dne, kterého se to týká.

 

Zaměstnanci:

Vedoucí ŠJ:                     Martina Vaňková

Kuchařka:                       Martina Vaňková

Pomocná kuchařka:      Jiřina Koubková, Jaroslava Michlová

 

Seznam alergenů:

alergeny_700