ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 21.6.2018  Vás zveme na školní zahradu, kde od 16:00h.proběhne rozloučení s předškoláky. Podrobné informace pro rodiče najdete  na nástěnce v zelené šatně. Všichni jste srdečně zváni.

V květnu proběhla ve škole Pythagoriáda pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci z 1. až 3. místa postoupili na okresní kolo do Písku. Tam se na krásném 3. místě umístila Sabinka L. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

V čížovském Infocentru se pasovalo na čtenáře

Pasování prvňáčků čtenáři je vždy velikou událostí pro nás pro všechny. Děti se těší na pohádkové postavičky, na to že budou pasovány samotným vladařem pohádkové říše i na samotné čtení (tentokrát básniček o písmenkách abecedy) z knížky, kterou si vždy při jarní návštěvě v knihovně čížovského Infocentra pro tuto událost samy vybírají. Prvňáčci se svého „oficiálního přijetí mezi čtenáře“ dočkali 8. června dopoledne, kdy z rukou pohádkového krále obdrželi pasovací listinu, pohádkovou knížku o ježečkovi a přihlášku do místní knihovny. Celou akci ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Písku připravila knihovnice Jitka Kotenová. Děti jako každoročně „do cechu čtenářského“ přijal starosta Čížové, ing. Tomáš Korejs. Věříme, že děti dodrží slib, který v knihovně daly a že budou (přes prázdniny) číst. Přejeme jim, aby se k nim dostávaly jen samé hezké knížky. Hodně jich najdou také čížovské knihovně, kde jim s výběrem velmi ráda pomůže paní knihovnice.

Třídní schůzka (společná) se uskuteční 5. 6. 2018 od 16:30 hod. ve III. třídě ZŠ Čížová

Co pro školská zařízení znamená GDPR?

 

Dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost zákon o zpracování osobních údajů, který upravuje veškeré operace s osobními údaj, tzv. General Data Protection Regulation (GDPR). Škola proto musí upravit své vnitřní procesy tak, aby tomuto zákonu plně vyhověla.

Co to bude znamenat v praxi?

Je třeba přesně definovat, co je a co není osobní údaj. Sem se řadí: rodné číslo, jméno, adresa, elektronický identifikátor, fotografie, IP adresa, podpis. Dále sem patří citlivé údaje: etnický původ, rasa, údaje o zdravotním stavu, údaje ze školského poradenského pracoviště a řada dalších.

Škola musí ustanovit správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky pro zpracování osobních údajů. Dále zpracovatele osobních údajů, který tyto zpracovává. Třetí stranou, která má oprávněný přístup k osobním údajům, jsou MŠMT, ČŠI.

Povinnosti správce a zpracovatele detailně určuje výše uvedený zákon a týkají se především: záznamů o zpracování osobních údajů, hlášení úniku a ohrožení osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V současné době byl ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, všichni zaměstnanci budou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a řešení GDPR ve škole, proběhne revize smluv a vzorových souhlasů pro zákonné zástupce žáků a zaměstnance.

 

Mgr. Jan Kropáček ředitel ZŠ a MŠ Čížová

 

 

Den matek a otců

Vážení rodiče, vzhledem k velmi špatné předpovědi počasí jsme se rozhodli přesunout termín našeho vystoupení na úterý 29. 5. 2018 od 16:00h. Máme pro Vás připravené nejen vystoupení, ale i společné aktivity s dětmi a zahradní párty. Bohužel nemáme vnitřní prostory, které bychom mohli využít. Doufáme, že Vám nezpůsobíme velké problémy se změnou termínu, ale chtěli bychom Váš svátek oslavit v příjemném prostředí .

Zlatá srnčí trofej – okresní kolo přírodovědné soutěže zaměřené na myslivost dopadlo pro naši školu výborně. Róza Políčková z pátého ročníku obsadila v náročné soutěži  v Kovářově druhé místo. Navíc přidala první místo za nejlepší znalosti v poznávání přírodnin.  Moc jí gratulujeme a děkujeme i ostatním účastníkům za vzornou reprezentaci Čížové.