ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

28. 11. 2018 se žáci čtvrtého a pátého ročníku účastnili turnaje ve vybíjené. Obsadili jsme krásné třetí místo.

Žáci si to moc užili a předvedli  výborné sportovní výkony!

 

 

V listopadu navštívila naši školu Česká školní inspekce za účelem kontroly výuky anglického jazyka. V dalších dnech následovalo testování znalostí žáků 4. ročníku. Přestože se čtvrťáci učí tomuto cizímu jazyku teprve druhým rokem, byli jsme mile překvapeni jejich velmi dobrými výsledky. Většina z nich totiž překonala hranici úspěšnosti 90 procent. A to byla pro mne, jako jejich učitelku, největší odměna.

V průběhu listopadu vyrazila celá naše škola celkem třikrát bruslit. Za pomoci některých rodičů, kterým děkujeme, jsme dokázali obout a zašněrovat brusle více než 50 dětem a mohli jsme se pak kochat jejich výkony. Na ledě se malým bruslařům věnovali zkušení instruktoři, dokonce jsme si zahráli i hokej. Jsme moc rádi, že nedošlo k žádným úrazům, opět jsme se zlepšili a užili jsme si to.

Vážení rodiče,

od měsíce listopadu 2018 dochází ve školní jídelně v ZŠ a MŠ Čížová ke změně čísla účtu za platby na školné a stravné žáků. Prosím Vás, zřiďte si inkaso ve prospěch č. ú. 181638002/0300. Ideální limit je 1 dítě/1000Kč, 2 děti/2000Kč.

Velice Vás prosím, o zřízení inkasa do konce listopadu. Stravné a školné za listopad bude placeno na nový účet. Účet u České spořitelny již nebude aktivní. Pokud dojde ke změně účtu u Vás, prosíme o nahlášení v ŠJ co nejdříve.

Děkuji s pozdravem Mgr. Jan Kropáček

V Čížové začali stavět tělocvičnu

Čížová – Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ v Čížové, které mají sídlo v budově školy postavené proti klášteru v roce 1910.

Stavba tělocvičny.Foto: Archiv obce Čížová

V letošním roce je ve škole, která zajišťuje výuku pouze prvního stupně, celkem 69 dětí a mateřskou školku, která má dvě třídy v přízemí stejné budovy, navštěvuje 43 dětí.

,,Obec každým rokem areál školy a školky modernizuje. V posledních letech jsme přistavěli jídelnu, venkovní multifunkční sportoviště, vyměnili okna a kotle a vybudovali 2 třídy pro MŠ z bývalé jídelny a bytu ředitele, který zůstal nevyužitý. Škola dostala i novou střechu. Dlouhodobě však škole chybí tělocvična a vyučující se potýkají s nedostatečnými prostorami pro základní školu. V letošním roce se obci, ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko, podařilo zajistit dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 15 800 tisíc korun,“ uvedl Tomáš Korejs , starosta obce.

Stavba tělocvičny za budovou školy již začala. Bude se jednat o železobetonový skelet, dozdívaný cihlami. Součástí projektu je i vybudování nové kmenové učebny ve stávající budově školy, takže jak vyučující, tak děti získají nové prostory pro výuku. Celkové náklady včetně vybavení tělocvičny činí 22 milionů korun a doplatek k dotaci hradí obec Čížová z vlastních zdrojů.

„Tělocvična by měla být hotova do 15 srpna příštího roku a mám radost z toho, že již dnes je firma Uniko Písek, s.r.o. v předstihu oproti harmonogramu,“ dodal Tomáš Korejs.

Autor: Libuše Kolářová
Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/v-cizove-zacali-stavet-telocvicnu-20181119.html

 

 

Tentokrát nečetly dětem paní učitelky, ale děti ze zelené třídy si samy vymýšlely příběhy podle knih, které si vybraly.

Minulý týden děti ze žluté třídy vyráběly koníky na sv. Martina.