ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ – okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Doba trvání: červenec-srpen (uzávěrka 14.9.2018)

Kdo se může přihlásit: všichni žáci naší školy

Kategorie:

I.- žáci budoucích 2. – 3. tříd

II.- žáci budoucích 4. – 5. tříd

Podmínky soutěže:

– zvolit si 4 okruhy z nabídky

– sehnat ke každému 1 vhodnou knihu

– knihu přečíst a zapsat podle zadání

Tématické okruhy:

1) Kniha o životě dětí

2) Kniha z říše zvířat

3) Kniha pohádek nebo bajek

4) Kniha, jejíž děj se odehrává v cizí zemi

5) Kniha, jejíž děj se odehrává v historii, v minulosti

6) Komiks

7) Kniha, kterou napsal nebo ilustroval autor z Písecka

8) Kniha, kterou přečteš za jediný den

9) Kniha ze žánru sci-fi nebo fantasy

Záznam o knize bude obsahovat:

a) Název, autor, ilustrátor, nakladatelství, rok vydání

b) O čem kniha pojednává – stručné shrnutí děje do několika vět

c) Výběr klíčových vět a zápis komentáře vybereš 2 věty, které Tě něčím oslovily, překvapily, dozvěděl ses něco nového, důležitého,… opíšeš je a přidáš k nim komentář, proč sis je vybral, zda souhlasíš/nesouhlasíš,…

d) Postava – vyber si 1 postavu a napiš, čím Tě zaujala

e) Zhodnocení knihy – co se Ti na knize líbilo/nelíbilo, komu bys knihu doporučil

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Ve čtvrtek 28.6.2018  Vás zveme na školní zahradu, kde od 16:00h. proběhne rozloučení s žáky pátého ročníku.  Všichni jste srdečně zváni.

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 21.6.2018  Vás zveme na školní zahradu, kde od 16:00h.proběhne rozloučení s předškoláky. Podrobné informace pro rodiče najdete  na nástěnce v zelené šatně. Všichni jste srdečně zváni.

V květnu proběhla ve škole Pythagoriáda pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci z 1. až 3. místa postoupili na okresní kolo do Písku. Tam se na krásném 3. místě umístila Sabinka L. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

V čížovském Infocentru se pasovalo na čtenáře

Pasování prvňáčků čtenáři je vždy velikou událostí pro nás pro všechny. Děti se těší na pohádkové postavičky, na to že budou pasovány samotným vladařem pohádkové říše i na samotné čtení (tentokrát básniček o písmenkách abecedy) z knížky, kterou si vždy při jarní návštěvě v knihovně čížovského Infocentra pro tuto událost samy vybírají. Prvňáčci se svého „oficiálního přijetí mezi čtenáře“ dočkali 8. června dopoledne, kdy z rukou pohádkového krále obdrželi pasovací listinu, pohádkovou knížku o ježečkovi a přihlášku do místní knihovny. Celou akci ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Písku připravila knihovnice Jitka Kotenová. Děti jako každoročně „do cechu čtenářského“ přijal starosta Čížové, ing. Tomáš Korejs. Věříme, že děti dodrží slib, který v knihovně daly a že budou (přes prázdniny) číst. Přejeme jim, aby se k nim dostávaly jen samé hezké knížky. Hodně jich najdou také čížovské knihovně, kde jim s výběrem velmi ráda pomůže paní knihovnice.

Třídní schůzka (společná) se uskuteční 5. 6. 2018 od 16:30 hod. ve III. třídě ZŠ Čížová