okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 113,547
  • Za posledních 24 hodin: 15

Základní škola Čížová je v současné době čtyřtřídní škola s 1. až 5. ročníkem. Její spádové území tvoří jednotlivé osady obce Čížová (Čížová, Zlivice, Nová Ves, Bošovice, Krašovice, Borečnice, Topělec). Na 2. stupeň ZŠ přechází žáci do píseckých škol.

Školní budova z roku 1910, zrekonstruovaná v letech 1989 – 1992 v původním duchu, stojí na východní straně vrchu Jakub a hledí na nedaleký Písek. Obklopuje ji nové multifunkční školní hřiště, dvůr s herními prvky a zahrada, která slouží k výuce i odpočinku o přestávkách. Třídy jsou vybaveny počítači , interaktivními tabulemi a nábytkem, který respektuje potřeby dětí mladšího školního věku.  Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Program vychází z učení J.A. Komenského a činnostního učení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZŠ ČÍŽOVÁ