okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 39,303
  • Za posledních 24 hodin: 31

Základní škola Čížová je v současné době čtyřtřídní škola s 1. až 5. ročníkem. Její spádové území tvoří jednotlivé osady obce Čížová (Čížová, Zlivice, Nová Ves, Bošovice, Krašovice, Borečnice, Topělec).Základní školu navštěvuje 68 žáků. Na 2. stupeň ZŠ přechází žáci do píseckých škol.

Školní budova z roku 1910, zrekonstruovaná v letech 1989 – 1992 v původním duchu, stojí na východní straně vrchu Jakub a hledí na nedaleký Písek. Obklopuje ji nové multifunkční školní hřiště, dvůr s herními prvky a zahrada, která slouží k výuce i odpočinku o přestávkách. Třídy jsou vybaveny počítači , interaktivními tabulemi a nábytkem, který respektuje potřeby dětí mladšího školního věku.  Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Program vychází z učení J.A. Komenského a činnostního učení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZŠ ČÍŽOVÁ