okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,104
  • Za posledních 24 hodin: 12

 

Zdravé psaní 
O přístupech k rozvoji grafomotoriky dětí a o průpravě dětí ke správnému úchopu hovoří odbornice na tematiku rozvoje písařské gramotnosti PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Rozhovor i následná videoukázka obsahuje praktické rady, jak pomoci dítěti ke správnému úchopu psací potřeby. Jak zdůrazňuje dr. Johnová, s cílenou průpravou je nutné začít nejpozději ve věku 4 let dítěte.
PhDr. Jana Johnová, Ph.D. pracuje na katedře primárního vzdělávání na FP TUL Liberec, kde vzdělává budoucí pedagogy mateřských škol a 1. stupně základní školy. Je autorkou odborných článků a i učebnic pro děti. Od roku 2010 pracuje také jako odborný garant projektu: „Jak správně psát“. Dostupné na http://www.jak-spravne-psat.cz/
Více informací o autorce:
www.kpv.tul.cz/clenove-katedry/userprofile/jana_johnova

Rozhovor s PhDr. Janou Johnovou, PhD. o tom, jak děti učit „zdravému psaní“http://prazanda.cz/zdravi/zdravi/odbornice-na-zdrave-psani-jana-johnova-spravnemu-uchopu-se-lze-ucit-kreslenim