okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 118,147
  • Za posledních 24 hodin: 132

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpo-činkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou. ŠD umožňuje žákům také přípravu na vyučování. Školní družina má k  dispozici navíc cvičebnu, počítačovou učebnu, školní zahradu a multifunkční sportovní hřiště.
Sportovní zájmová činnost – různé pohybové hry, míčové hry, fotbal, vybíjená, jednoduchá cvičení na nářadí (hrazda, kladina), cvičení s náčiním (švihadla, obruče, tyče …) – se odehrává na zahradě i ve školní cvičebně. V zimě sáňkujeme a bobujeme.
Při pracovních, výtvarných a hudebních činnostech malujeme obrázky, vyrábíme  dárečky, přáníčka, k tomu zpíváme, tancujeme, čteme pohádky…