okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 14

Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek, Čížová 18, 398 31, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS t83mcjr, emailem na adrese skola@cizova.cz nebo poštou na adrese: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek, Čížová 18, 398 31. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Škola při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je zaměstnancem Svazku obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek, www.sorp.cz, IČ: 71213996, ID: w3fv2if. Je uzavřena Smlouva o zřízení funkce pověřence GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je také kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Taťána Mládková, kancelář úřadu Velké náměstí 114/3, Písek, tel.: +420 775 039 600 e-mail: mladkova@sorp.cz

 

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • poskytování informací a poradenství správci,
  • monitorování souladu s GDPR,
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
  • spolupráce s dozorovým úřadem,
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy.

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

 

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Untitled_20191101_165850