okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 108,507
  • Za posledních 24 hodin: 57

Články: Listopad 2016

V úterý 29. listopadu a ve středu 30.listopadu jsme společně celá škola navštívili výstavu betlémů na hradu ve Strakonicích. Mohli jsme si prohlédnout různé druhy betlémů a vánočních stromků ozdobených dětmi z mateřských a základních škol. V tvořivé dílničce jsme si vyrobili ozdoby ze zrní pro ptáčky a společně vytvořili adventní věnec z obkreslených rukou.

 

Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka.

Každý pátek jezdíme společně cvičit do sportovního centra Harmony v Písku. Hrajeme pohybové hry, tančíme, cvičíme na nářadí, skáčeme na trampolínách. Cvičení nás moc baví a každou lekci si moc užíváme.

V úterý 15. listopadu se děti ze žluté i zelené třídy zúčastnily programu Putování kapříka Metlíka. Děti poznávaly sladkovodní ryby, prohlédly si i model kapřího těla. Dále si děti vyzkoušely jak ryby vidí ve vodě, vybíraly pro ně správnou potravu a seznámily se i s ostatními živočichy žijícími kolem řek a rybníků. V závěru si všichni mohli pochovat raka a pohladit jesetera. Děti program velice zaujal, mnoho se dozvěděly a užily si i spoustu legrace.

V pátek na sv. Martina proběhla po vyučování vánoční výtvarná dílnička. Ve své třídě se sešli prvňáčci, kteří měli zájem zúčastnit se dětské výtvarné soutěže „Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce!“ Připojili se tak k ostatním dětem základní školy, které se soutěže také zúčastní a své obrázky vytvářely v hodinách výtvarné výchovy. Přestože do adventu zbývá ještě nějaký ten pátek, vánoční atmosféru pomohlo ve třídě naladit chladné počasí za oknem, voňavá svíčička s vánočními koledami a také dobroty, které dětem přinesla maminka Vítka Hoštičky. Dílny se zúčastnilo deset dětí.

Ve středu 9. 11. proběhla v 1. třídě beseda na téma „Naše miminko“. Besedovat s prvňáčky přišla maminka Aničky Kozlové, paní inženýrka Kozlová, s desetiměsíčním Kubíčkem. Děti se tak z vyprávění, které bylo doplněno fotografiemi, dozvěděly, jak vypadá miminko, když se narodí, jak miminko dále roste a co všechno v určitém období svého vývoje potřebuje. Děti během povídání dávaly paní Kozlové spousty otázek a současně pozorovaly také Kubíčka, který zatím velmi samostatně prozkoumával koberec a hračky. Protože jsme před besedou o batolátkách četli také krátké vyprávění („Žabička, páníček, pán“) z knihy Josefa Kožíška, děti nakonec promýšlely a rozhodovaly se, který z chlapečků je starší, jestli Kubík nebo malý Milošek z Kožíškovy povídky. Kubíček si odnesl od každého prvňáčka na památku na svůj „první školní den“ malý obrázek nebo skládanku s věnováním.

 

Každou středu se setkáváme na kroužku pro předškolní děti. Zaměřuje se především na rozvoj grafomotoriky, paměti, pozornosti a slovní zásoby. V našem kroužku nechybí ani aktivity na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, matematických představ a předčtenářských dovedností.

 

Každé úterý v podvečer si holčičky chodí zacvičit s pom-pom. Tancují, cvičí na nářadí a hrají pohybové hry.

Procvičování jazýčků s pomocí zrcátek a brček se dětem moc líbí. Nechybí ani protažení celého těla a oblíbené zvířátkové masáže.

Žáci 3.,4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Čížová vystoupili na vítání občánků v sobotu 5. 11. 2016 na obecním úřadě. Zazpívali písně Ho ho watanay, Princezna ze mlejna a přednesli básničku. Šest nových občánků se mělo čile k světu a někteří se také
snažili zazpívat. Doufáme, že z nich v budoucnu nějací zpěváci vyrostou.