okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Pohybové hry – vedoucí P. Drnková pátek 13: 00 – 13:45 hod

Kroužek PH je určen pro děti 3.. ročníku. Cílem PH je hrou, zábavou a soutěžením rozvíjet v dětech pohybové schopnosti, samostatnost i spolupráci, rychlou orientaci v prostoru a rychlé řešení situací.