okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Přírodovědný kroužek – vedoucí Miroslava Šejnová úterý 13: 00 – 14: 30 ( 2. ročník)

Kroužek je zaměřen na poznávání přírody. O lese se snažíme učit přímo v lese, mnoho živočichů poznáváme v Záchranné stanici živočichů Makov, která se nachází necelé 2 km od školy. Vyrábíme krmítka pro ptáčky a zdobíme pro ně na Vánoce stromeček, přikrmujeme zvěř do krmelců v lese, brzy zjara vyvěšujeme budky, sázíme stromečky, vypouštíme ježky. V březnu se začínáme připravovat na přírodovědnou soutěž Zlatá srnčí trofej, kde jsou otázky především z myslivosti, poznávání rostlin a živočichů. Dále na kroužku děláme herbáře rostlin, pupenů stromů, pracujeme na školní zahradě, poznáváme bylinky, odléváme stopy zvěře, vyrábíme recyklovaný papír, učíme se třídit odpad atd.

Kroužek je pro děti bezplatný