okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 118,139
  • Za posledních 24 hodin: 128

Články: Březen 2016

Preventivní program Veselé zoubky v 1. a 5. ročníku

Naše základní škola letos přihlásila své prvňáčky do preventivního programu dm „Veselé zoubky“. Tvůrci programu sice v metodice doporučují věnovat tématu jednu vyučovací hodinu, téma je avšak natolik nosné a komplexní, že jsme jej realizovali jako celodenní projekt (29. 2.) a do projektu zapojili také žáky pátého ročníku. V prvním projektovém dni se páťáci stali vedoucími jednotlivých týmů a pomáhali „svým“ prvňáčkům nejen při náročnějších úkolech, ale také vzájemně spolupracovat ve větší skupině. Už jen s  prvňáčky jsme tématu věnovali část dopoledne z následujícího dne.

Po úvodním společném setkání v kroužku se děti rozdělily do skupin. Ve skupinách si nejprve prohlížely obrázky cizokrajných zvířat a společně přemýšlely a diskutovaly o funkci zubů těchto zvířat. Dále páťáci pomáhali prvňáčkům přečíst slova na připravených kartičkách a tato slova třídit na slova prvňáčkům známá a neznámá. A tak se hned na počátku „objevila“ některá, pro děti nová, slova jako např. zubní sklovina, zubovina, zubní dřeň, dentální nit, vápník apod. – myslím si, že mezi slovy byla slova, jejichž významem si v této fázi učení nebyli jisti ani páťáci J. Po té následovalo setkání všech týmů na koberci, na které si děti přinesly kartičky se slovy. Jak jsem přepokládala, předchozí aktivita s kartičkami slov nám pomohla vyslovit řadu otázek, na které jsme již společně v průběhu dopoledne hledali odpovědi. K tomu nám svou názorností velmi pomáhal program na interaktivní tabuli, který základní škola dostala v souboru materiálů k realizaci výukového programu „Veselé zoubky“. Děti tak mohly zkoumat např. stavbu zubu, dozvídaly se dále, proč sladkosti zoubkům škodí („kyselina“, kterou „bakterie“ vytvářejí z cukrů, přece narušuje „zubní sklovinu“!), jak předcházet zubnímu kazu apod. Bylo pro mě radostné pozorovat, jak se naše úvodní „neznámá“ slova postupně naplňují obsahem a jak děti začínají rozumět také vzájemným souvislostem!

A protože v modrém balíčku, který dostal každý prvňáček, byl kromě jiného také kartáček na zuby, děti si na závěr podle instruktážního videa vyzkoušely, jak postupovat při správném čištění zoubků. To si pak následující den zopakovaly společně s Hurvínkem v pohádce „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Ve dvojici pak tvořily plakát, na který lepily obrázky pro zoubky „zdravých“ a „nezdravých“ potravin, které vystříhaly z reklamních letáků.

Celý projektový den se vydařil a dárečky, které děti na konci dostaly, se staly jen radostnou tečkou celého projektu.

Více informací o celém programu a další zajímavé aktivity na: http://www.dm-drogeriemarkt.cz/cz_homepage/vesele-zoubky/.

První týden v březnu vrcholí v naší školce přípravy na maškarní karneval, který pořádá OÚ  Čížová v neděli 6.3.v místním hostinci. Organizátorem akce je p. uč. Pavlína Froňková, která s dětmi vyrábí masky, klauny a připravuje tanečky, které děti předvedou Mirečkovi, Leontýnce a jejich kamarádům.