okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

zscizova

Dnes nás navštívil Český červený kříž Písek. Vítězům výtvarné soutěže Namaluj obrázek, byly předány diplomy a malé ceny. Eva Zusková získala 1. místo, Adam Duda 2 .místo a Adam Zuska čestné uznání.

Všechny děti čtvrtého a pátého ročníku byly pozvány na vernisáž, která se koná 12. 3. 2019 v 17 hodin v Galerii Portyč.

28. 11. 2018 se žáci čtvrtého a pátého ročníku účastnili turnaje ve vybíjené. Obsadili jsme krásné třetí místo.

Žáci si to moc užili a předvedli  výborné sportovní výkony!

 

 

V listopadu navštívila naši školu Česká školní inspekce za účelem kontroly výuky anglického jazyka. V dalších dnech následovalo testování znalostí žáků 4. ročníku. Přestože se čtvrťáci učí tomuto cizímu jazyku teprve druhým rokem, byli jsme mile překvapeni jejich velmi dobrými výsledky. Většina z nich totiž překonala hranici úspěšnosti 90 procent. A to byla pro mne, jako jejich učitelku, největší odměna.