okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

zscizova

28. 11. 2018 se žáci čtvrtého a pátého ročníku účastnili turnaje ve vybíjené. Obsadili jsme krásné třetí místo.

Žáci si to moc užili a předvedli  výborné sportovní výkony!

 

 

V listopadu navštívila naši školu Česká školní inspekce za účelem kontroly výuky anglického jazyka. V dalších dnech následovalo testování znalostí žáků 4. ročníku. Přestože se čtvrťáci učí tomuto cizímu jazyku teprve druhým rokem, byli jsme mile překvapeni jejich velmi dobrými výsledky. Většina z nich totiž překonala hranici úspěšnosti 90 procent. A to byla pro mne, jako jejich učitelku, největší odměna.

V průběhu listopadu vyrazila celá naše škola celkem třikrát bruslit. Za pomoci některých rodičů, kterým děkujeme, jsme dokázali obout a zašněrovat brusle více než 50 dětem a mohli jsme se pak kochat jejich výkony. Na ledě se malým bruslařům věnovali zkušení instruktoři, dokonce jsme si zahráli i hokej. Jsme moc rádi, že nedošlo k žádným úrazům, opět jsme se zlepšili a užili jsme si to.

Vážení rodiče,

od měsíce listopadu 2018 dochází ve školní jídelně v ZŠ a MŠ Čížová ke změně čísla účtu za platby na školné a stravné žáků. Prosím Vás, zřiďte si inkaso ve prospěch č. ú. 181638002/0300. Ideální limit je 1 dítě/1000Kč, 2 děti/2000Kč.

Velice Vás prosím, o zřízení inkasa do konce listopadu. Stravné a školné za listopad bude placeno na nový účet. Účet u České spořitelny již nebude aktivní. Pokud dojde ke změně účtu u Vás, prosíme o nahlášení v ŠJ co nejdříve.

Děkuji s pozdravem Mgr. Jan Kropáček