okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 67,753
  • Za posledních 24 hodin: 19

zscizova

22. 11. 2022 proběhl turnaj žáků 4. a 5. ročníku ve vybíjené v ZŠ Cesta. Družstva dětí ze ZŠ Čížová se umístila na 2., 3., a 6. místě.

Gratulujeme.

 

Dne 25. 10. 2022 kolem poledne byl na obloze vidět zajímavý jev. Částečné zatmění slunce. Děti ze školy a školní družiny měly možnost toto zatmění pozorovat. Za skvělý zážitek moc děkujeme paní Ing. Pšeničkové a panu Mgr. Kotrbovi, který dětem připravil krásný program s možností tento jen vidět.

Ještě jednou moc děkujeme.

ZŠ Čížová

https://eu.zonerama.com/medvedledni/Album/9059641?secret=mBbWS35g7oh02JbMRq7f93soI

Na matematiku zvesela a hravě

Ve čtvrtek 8. 9. a v pondělí 12. 9. se opět (po třech letech) sešli v 1. třídě rodiče s dětmi, aby si společně vyrobili matematická divadélka.

Matematické divadélko je praxí osvědčená názorná pomůcka, která pomáhá budovat matematické představy dětí. Děti pracují (manipulují) se sadami obrázků, které umisťují na krabičku s otvory. S pomocí obrázků tak vytvářejí své první matematické příběhy, propojují počet s číslicí, porovnávají počty prvků, učí se posloupnosti (obrázkové řady), rozvíjejí prostorovou orientaci apod. Výborné je, že si děti vyrobí s pomocí rodiče pomůcku samy a že k tomu potřebují jen krabičku od bonboniéry, barevné papíry, párátka a trošku trpělivosti. A protože vždy vyrábíme z krabičky od bonboniéry, radost z vyrobeného divadélka povyšuje také sladká odměna. 🙂

Vážení rodiče,

v tabulce najdete seznam kroužků na školní rok 2022/2023. Přihlášky dostanou děti od třídních učitelů.

Pouze kroužek „Věda nás baví s Albíkem“ se přihlašuje na www.vedanasbavi.cz

Tento kroužek je možný i pro děti z MŠ. Cena kroužky je 1450 Kč,-/pololetí.

Ostatní kroužky jsou v rámci družiny zdarma. Kroužky začínají od října/2022.

Děkujeme ZŠ Čížová

Kroužky 2022-2023 web

29. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ Čížová.