okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

zscizova

Ve středu 19. 2. jeli žáci z dramatického kroužku předat dárky do Domova seniorů Světlo. Dárky byly zakoupeny z části výdělku z vánočního jarmarku, jednalo se především o věci pro výtvarné činnosti. Páťáci navíc napekli sladkosti a přidali osobně vyrobené drobnosti.  Akce se vyvedla, děti seniorům zahrály divadlo, zazpívaly a zarecitovaly. Ti pro ně měli nachystané překvapení – soví hnízdo, které je nyní při vchodu do naší školy nepřehlédnutelné. Všem moc děkujeme!!!

Ještě jednou všem účastníkům jarmarku děkujeme. Přikládáme vyúčtování.

Vážení rodiče,

v červenci budou v ZŠ Čížová opět probíhat příměstské tábory.

Přihlašování a dotazy směřujte na koordinátora projektu. Viz plakát.

S pozdravem Jan Kropáček

Dovolte mi poděkovat všem ( návštěvníkům jarmarku, rodičům, dětem, učitelům i ostatním zaměstnancům školy) za letošní školní jarmark.

Na jarmarku se vybralo neskutečných 44 001,- Kč – DĚKUJEME!!!!!!!!!

Všechny peníze budou použity v ZŠ a MŠ Čížová na nákup pomůcek hraček a dalších věcí.

Podrobné vyúčtování zveřejníme na začátku roku 2020.

Děkuji Mgr. Jan Kropáček

Od 31. 10. 2019 je možné rezervovat tělocvičnu při ZŠ Čížová pro veřejnost.

Vše podstatné najdete na www.zscizova.cz nebo na www.cizova.cz

Prvňáčci se učí matematiku na matematickém divadélku

Ve středu 5. září odpoledne se již tradičně v 1. třídě vyrábělo matematické divadélko. Většina prvňáčků si s sebou přivedla rodinné týmy, a tak za necelé dvě hodinky byly krabičky plné obrázků na světě. Protože se k výrobě používá krabička od bonboniéry, tak o čokoládovou vzpruhu nebyla nouze. Divadélko je jedinečnou pomůckou pro děti 1. ročníku, která pomáhá vytvářet základy zdravého matematického vývoje a která děti baví. Děti zapichují do krabičky různé počty obrázků, přiřazují k nim odpovídající počet knoflíků a nakonec i číslici. Již teď vymýšlíme k obrázkům „matematické příběhy“, kdy děti mění počty obrázků na divadélku, pozorují změny a vypráví o nich. Řeší tak první slovní úlohy. Matematické divadélko rozvíjí také prostorovou orientaci. Manipulace s „jablíčky, autíčky, motýlky atd.“ navíc podporuje jemnou motoriku a vede děti k soustředěné činnosti.

Hláskujeme se slovními mřížkami

Prvňáčci se během prvních týdnů předslabikářového období učí dělit slova na slabiky a na hlásky. Především hláskování bývá pro děti zpočátku náročné. Naučit se hláskovat a propojit představu hlásky a písmene dětem pomáhají mřížky s okénky, na které si děti pokládají plastová víčka. Společně tedy mluvíme „jako roboti“, kteří slova vyslovují po jednotlivých hláskách (např. P-U-S-A). Děti odpočítávají jednotlivé hlásky (okénka na mřížce) a na místo hledané hlásky (např. A) položí nejprve víčko, následně k hlásce odpovídající písmeno. Učení se tak stává pro děti hrou, u které si užijeme (když mluvíme „robotí řečí“) také spoustu legrace.

Dne 2. 9. 2019 od 17:00 hod. proběhlo slavnostní otevření tělocvičny v ZŠ Čížová.

https://www.jcted.cz/v-cizove-jasaji-maji-novou-telocvicnu/