okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,103
  • Za posledních 24 hodin: 11

Základní škola  a Mateřská škola Čížová se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2022.

Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek:

  1. pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  2. pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo
  3. čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy).

Více informací lze nalézt na odkazu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity (úplata za předškolní vzdělávání, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování, úplata za školní kroužek) za období 09/2022 – 01/2023 prostřednictvím mateřské nebo základní školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Formulář žádosti a příloh je k dispozici přímo na výše uvedených webových stránkách Jihočeského kraje.

Žádosti se přijímají v ředitelně ZŠ v době od 7:30 do 15:00 hod. v pracovní dny, lze také zaslat poštou nebo datovou schránkou.

Nejzazší termín pro podání žádostí zákonnými zástupci je u všech škol zřízených městem Písek sjednocen a stanoven na 20. 1. 2023.

Spolu s žádostí o podporu vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu .PDF  je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů:

  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ. vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ .excel

 

KONTAKTY PRO TUTO PODPORU

tel: 386 720 149

e-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 – 16:30
út, čt, pá:  8:00 – 14:00

CALL LINKA PRO TUTO PODPORU

tel: 386 720 662

po, st: 8:00 – 16:30
út, čt, pá:  8:00 – 14:00