okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 118,142
  • Za posledních 24 hodin: 128

Články: Březen 2018

Děti na kroužku Šikovných ručiček tvořily hopsající zajíčky. Děti měly velkou radost a práce se jim moc líbila. Nakonec jsme si všichni připomněli velikonoční koledy.

 

Noc s Andersenem

V pátek 23. března se naše ZŠ zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Ve škole (si) četly, povídaly si, vařily, tvořily a nocovaly děti ze 4. a z 5. ročníku. Hned na začátku akce jsme mezi námi přivítali i samotného Hanse Christiana Andersena. Více o celém večeru a noci na fotografiích.

Jarní prázdniny jsme dětem zpříjemnili promítáním pohádek a písniček na velké plátno, které nám spolu s projektorem nainstaloval p. Pšenička, kterému tím velmi děkujeme. Projektor bude dále využíván jako didaktická pomůcka při logopedických cvičeních, řízených činnostech a tanečním kroužku pom-pom.

Obnovení velikonočního koledování

Od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty chodily děti po vsi koledovat s řehtačkami a klapačkami. Základní škola se pokusí tuto tradici obnovit. Ve čtvrtek vyrazí děti s p. učitelkami po Čížové a budou koledovat. Proto Vás prosíme, pokud se děti zastaví u Vašeho domu, otevřete jim, poslechněte si koledu a odměňte je malou sladkostí či vajíčkem. Děti vyrazí v 13:30 od infocentra.

Letos poprvé proběhne v ZŠ a MŠ Čížová celostátní dětská akce Noc s Andersenem. Děti zažijí večer plný různých aktivit a neméně zajímavé spaní ve škole. Akce je určená pro děti 4. a 5. ročníku.

Doufáme, že si noc všichni užijí.

Ve středu 14. března se v tělocvičně a v zelené třídě MŠ konal koncert folkového muzikanta a spoluzakladatele známé hudební skupiny Nezmaři, Luboše Hrdličky. Autor dnes již zlidovělých písniček (např. Písek, Musíš jít dál, Řeka) si s dětmi zazpíval, popovídal o hudebních nástrojích a ve finále založil ve škole i školce krátkodobě fungující minikapelu, kterou doprovodil na kytaru. Celé představení bylo velkým zážitkem.