okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Noc s Andersenem

V pátek 23. března se naše ZŠ zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Ve škole (si) četly, povídaly si, vařily, tvořily a nocovaly děti ze 4. a z 5. ročníku. Hned na začátku akce jsme mezi námi přivítali i samotného Hanse Christiana Andersena. Více o celém večeru a noci na fotografiích.