okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 14

Články: Květen 2018

Třídní schůzka (společná) se uskuteční 5. 6. 2018 od 16:30 hod. ve III. třídě ZŠ Čížová

Co pro školská zařízení znamená GDPR?

 

Dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost zákon o zpracování osobních údajů, který upravuje veškeré operace s osobními údaj, tzv. General Data Protection Regulation (GDPR). Škola proto musí upravit své vnitřní procesy tak, aby tomuto zákonu plně vyhověla.

Co to bude znamenat v praxi?

Je třeba přesně definovat, co je a co není osobní údaj. Sem se řadí: rodné číslo, jméno, adresa, elektronický identifikátor, fotografie, IP adresa, podpis. Dále sem patří citlivé údaje: etnický původ, rasa, údaje o zdravotním stavu, údaje ze školského poradenského pracoviště a řada dalších.

Škola musí ustanovit správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky pro zpracování osobních údajů. Dále zpracovatele osobních údajů, který tyto zpracovává. Třetí stranou, která má oprávněný přístup k osobním údajům, jsou MŠMT, ČŠI.

Povinnosti správce a zpracovatele detailně určuje výše uvedený zákon a týkají se především: záznamů o zpracování osobních údajů, hlášení úniku a ohrožení osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V současné době byl ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, všichni zaměstnanci budou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a řešení GDPR ve škole, proběhne revize smluv a vzorových souhlasů pro zákonné zástupce žáků a zaměstnance.

 

Mgr. Jan Kropáček ředitel ZŠ a MŠ Čížová

 

 

Den matek a otců

Vážení rodiče, vzhledem k velmi špatné předpovědi počasí jsme se rozhodli přesunout termín našeho vystoupení na úterý 29. 5. 2018 od 16:00h. Máme pro Vás připravené nejen vystoupení, ale i společné aktivity s dětmi a zahradní párty. Bohužel nemáme vnitřní prostory, které bychom mohli využít. Doufáme, že Vám nezpůsobíme velké problémy se změnou termínu, ale chtěli bychom Váš svátek oslavit v příjemném prostředí .

Zlatá srnčí trofej – okresní kolo přírodovědné soutěže zaměřené na myslivost dopadlo pro naši školu výborně. Róza Políčková z pátého ročníku obsadila v náročné soutěži  v Kovářově druhé místo. Navíc přidala první místo za nejlepší znalosti v poznávání přírodnin.  Moc jí gratulujeme a děkujeme i ostatním účastníkům za vzornou reprezentaci Čížové.