okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,039
  • Za posledních 24 hodin: 19

Po zápisu do ZŠ Čížová je aktuální počet volných míst v MŠ Čížová na školní rok 2023/2024 – 14 dětí.

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

Rodný list dítěte.

Občanský průkaz zákonného zástupce.

Vyplněnou  a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání(ke stažení níže), při zápisu budou žádosti  k dispozici, možno vyplnit na místě.

Doklad o řádném očkování dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Kritéria přijetí do MŠ Čížová 2023-2024 web.2. 5. 2023

Žádost o přijetí MŠ Čížová – web

Potvrzení o očkování v MŠ příloha k zápisu