okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,040
  • Za posledních 24 hodin: 14

 

V čížovském Infocentru se pasovalo na čtenáře

Pasování prvňáčků čtenáři je vždy velikou událostí pro nás pro všechny. Děti se těší na pohádkové postavičky, na to že budou pasovány samotným vladařem pohádkové říše i na samotné čtení (tentokrát básniček o písmenkách abecedy) z knížky, kterou si vždy při jarní návštěvě v knihovně čížovského Infocentra pro tuto událost samy vybírají. Prvňáčci se svého „oficiálního přijetí mezi čtenáře“ dočkali 8. června dopoledne, kdy z rukou pohádkového krále obdrželi pasovací listinu, pohádkovou knížku o ježečkovi a přihlášku do místní knihovny. Celou akci ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Písku připravila knihovnice Jitka Kotenová. Děti jako každoročně „do cechu čtenářského“ přijal starosta Čížové, ing. Tomáš Korejs. Věříme, že děti dodrží slib, který v knihovně daly a že budou (přes prázdniny) číst. Přejeme jim, aby se k nim dostávaly jen samé hezké knížky. Hodně jich najdou také čížovské knihovně, kde jim s výběrem velmi ráda pomůže paní knihovnice.