ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Návštěvnost

  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 117,039
  • Za posledních 24 hodin: 19

 

21.12.2015

Zpívání u Vánočního stromu od 17. hod.

ZPÍVÁNÍ 2015

V pondělí 14. 12. 2015 děti ze základní školy jely na výstavu „Hej Vánoce“ do Blatné. Tento výlet dostaly za odměnu za krásnou přípravu školního jarmarku. Dětem byly ukázány tradiční vánoční zvyky. Dále byl pro děti připraven workshop, při kterém si děti některé zvyky zkusily prakticky.

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se uskutečnil tradiční školní jarmark. Velké díky patří všem dětem, které společně se svými rodiči a prarodiči vytvořily spoustu krásných výrobků. Nesmím zapomenout také na pani učitelky ze ZŠ a MŠ, které se na výrobě také podílely. Největší díky ale patří všem návštěvníkům jarmarku, kteří si tyto výrobky nakoupili a tím podpořili naši školu. Finanční výtěžek z jarmarku bude využit pro potřeby dětí ve škole i školce.

Mikulášská nadílka

Mikuláš se svou pekelnou cháskou letos přišel do školy o den dříve. 5. prosince vyšlo totiž na sobotu. Tělocvična se na pár hodin proměnila v peklo. Mikuláš, který dokonale zná všechny děti, měl ke každému nějakou tu výtku, ale i pochvalu. Děti slibovaly a slibovaly, že se polepší, přesto si čerti některé výtečníky odnesli v pytlích. Naštěstí se za ně přimluvil Anděl, a tak škola nemusí mít strach, že bude mít málo školáků.

 

Database of sound effects for editing.