ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Fakulta životního prostředí České zemědělské fakulty v Praze nám do školy zapůjčila chytrou ptačí budku. Jedná se o budku s kamerou. Děti celou zimu krmily ptáčky do krmítka, nyní mohou svoji sýkoru koňadru sledovat v přímém přenosu při jejím hnízdění ve třídách na počítačích nebo na tabulích. Od konce května se na ni mohou podívat i doma. Stačí si otevřít stránky www.ptacionline.cz

 

Od 15. 4. 2016 do konce školního roku budou děti ze zelené třídy MŠ Čížová jezdit každý pátek na cvičení do Harmony Wellness club Písek.

 

Ve středu 20.4.navštívily děti z mateřské školy divadlo SPEJBLA a HURVÍNKA v Praze.Představení „Jak s Máničkou šili všichni čerti“bylo velmi zdařilé.

Ve středu 6.4. zavítaly děti s kroužkem logohrátek do infocentra v Čížové. Čekala je akce zvaná-Hledáme ztracená písmenka. Děti si poslechly pohádku, poznávaly a hledaly písmenka a na závěr si i zasoutěžily.

Preventivní program Veselé zoubky v 1. a 5. ročníku

Naše základní škola letos přihlásila své prvňáčky do preventivního programu dm „Veselé zoubky“. Tvůrci programu sice v metodice doporučují věnovat tématu jednu vyučovací hodinu, téma je avšak natolik nosné a komplexní, že jsme jej realizovali jako celodenní projekt (29. 2.) a do projektu zapojili také žáky pátého ročníku. V prvním projektovém dni se páťáci stali vedoucími jednotlivých týmů a pomáhali „svým“ prvňáčkům nejen při náročnějších úkolech, ale také vzájemně spolupracovat ve větší skupině. Už jen s  prvňáčky jsme tématu věnovali část dopoledne z následujícího dne.

Po úvodním společném setkání v kroužku se děti rozdělily do skupin. Ve skupinách si nejprve prohlížely obrázky cizokrajných zvířat a společně přemýšlely a diskutovaly o funkci zubů těchto zvířat. Dále páťáci pomáhali prvňáčkům přečíst slova na připravených kartičkách a tato slova třídit na slova prvňáčkům známá a neznámá. A tak se hned na počátku „objevila“ některá, pro děti nová, slova jako např. zubní sklovina, zubovina, zubní dřeň, dentální nit, vápník apod. – myslím si, že mezi slovy byla slova, jejichž významem si v této fázi učení nebyli jisti ani páťáci J. Po té následovalo setkání všech týmů na koberci, na které si děti přinesly kartičky se slovy. Jak jsem přepokládala, předchozí aktivita s kartičkami slov nám pomohla vyslovit řadu otázek, na které jsme již společně v průběhu dopoledne hledali odpovědi. K tomu nám svou názorností velmi pomáhal program na interaktivní tabuli, který základní škola dostala v souboru materiálů k realizaci výukového programu „Veselé zoubky“. Děti tak mohly zkoumat např. stavbu zubu, dozvídaly se dále, proč sladkosti zoubkům škodí („kyselina“, kterou „bakterie“ vytvářejí z cukrů, přece narušuje „zubní sklovinu“!), jak předcházet zubnímu kazu apod. Bylo pro mě radostné pozorovat, jak se naše úvodní „neznámá“ slova postupně naplňují obsahem a jak děti začínají rozumět také vzájemným souvislostem!

A protože v modrém balíčku, který dostal každý prvňáček, byl kromě jiného také kartáček na zuby, děti si na závěr podle instruktážního videa vyzkoušely, jak postupovat při správném čištění zoubků. To si pak následující den zopakovaly společně s Hurvínkem v pohádce „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Ve dvojici pak tvořily plakát, na který lepily obrázky pro zoubky „zdravých“ a „nezdravých“ potravin, které vystříhaly z reklamních letáků.

Celý projektový den se vydařil a dárečky, které děti na konci dostaly, se staly jen radostnou tečkou celého projektu.

Více informací o celém programu a další zajímavé aktivity na: http://www.dm-drogeriemarkt.cz/cz_homepage/vesele-zoubky/.

První týden v březnu vrcholí v naší školce přípravy na maškarní karneval, který pořádá OÚ  Čížová v neděli 6.3.v místním hostinci. Organizátorem akce je p. uč. Pavlína Froňková, která s dětmi vyrábí masky, klauny a připravuje tanečky, které děti předvedou Mirečkovi, Leontýnce a jejich kamarádům.

24.2. 2016 se naše MŠ zúčastnila vyhodnocení výtvarné soutěže na téma Moje rodina, kterou pořádala 15. MŠ Písek a Centrum kultury města Písek. Z naší MŠ dostal Pablo Sicher čestné uznání za svůj obrázek rodiny. Po vyhlášení výsledků děti zhlédly několik příběhů medvědů od Kolína.

 

Zdravé psaní 
O přístupech k rozvoji grafomotoriky dětí a o průpravě dětí ke správnému úchopu hovoří odbornice na tematiku rozvoje písařské gramotnosti PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Rozhovor i následná videoukázka obsahuje praktické rady, jak pomoci dítěti ke správnému úchopu psací potřeby. Jak zdůrazňuje dr. Johnová, s cílenou průpravou je nutné začít nejpozději ve věku 4 let dítěte.
PhDr. Jana Johnová, Ph.D. pracuje na katedře primárního vzdělávání na FP TUL Liberec, kde vzdělává budoucí pedagogy mateřských škol a 1. stupně základní školy. Je autorkou odborných článků a i učebnic pro děti. Od roku 2010 pracuje také jako odborný garant projektu: „Jak správně psát“. Dostupné na http://www.jak-spravne-psat.cz/
Více informací o autorce:
www.kpv.tul.cz/clenove-katedry/userprofile/jana_johnova

Video:

Rozhovor s PhDr. Janou Johnovou, PhD. o tom, jak děti učit „zdravému psaní“

http://prazanda.cz/zdravi/zdravi/odbornice-na-zdrave-psani-jana-johnova-spravnemu-uchopu-se-lze-ucit-kreslenim