ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Návštěvnost

  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 36,747
  • Za posledních 24 hodin: 15

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Více informací viz. odkaz: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Žádáme rodiče, aby se o jarních prázdninách vyhnuli zasaženým oblastem. Pokud se v zasažené oblasti budete pohybovat, prosíme Vám, postupujte dle informací z Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. Zveřejněno na našem webu dne 27. 2. 2020.

Děkujeme ZŠ Čížová

 

Včera jsme byli pořádáni Krajským úřadem Jihočeského kraje o předání informací žákům ohledně koronaviru (viz. příloha). Činíme tak touto cestou i ve smyslu širší informovanosti.

Na Krajském úřadu Jihočeského kraje bude zřízeno call centrum, které bude v provozu denně od 7:00 do 17:00 hodin. Na telefonní číslo 800 100 450 se můžete obracet s dotazy k uvedené situaci.

Ve škole budou v rámci prevence posílena hygienická opatření.

Informace k výskytu nového koronaviru web oddělení a nemocnice

 

Ve středu 19. 2. jeli žáci z dramatického kroužku předat dárky do Domova seniorů Světlo. Dárky byly zakoupeny z části výdělku z vánočního jarmarku, jednalo se především o věci pro výtvarné činnosti. Páťáci navíc napekli sladkosti a přidali osobně vyrobené drobnosti.  Akce se vyvedla, děti seniorům zahrály divadlo, zazpívaly a zarecitovaly. Ti pro ně měli nachystané překvapení – soví hnízdo, které je nyní při vchodu do naší školy nepřehlédnutelné. Všem moc děkujeme!!!

Ještě jednou všem účastníkům jarmarku děkujeme. Přikládáme vyúčtování.

Vážení rodiče,

v červenci budou v ZŠ Čížová opět probíhat příměstské tábory.

Přihlašování a dotazy směřujte na koordinátora projektu. Viz plakát.

S pozdravem Jan Kropáček