ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

V pátek se děti ze základní a mateřské školy v Čížové zúčastnily zájezdu do Prahy s návštěvou České televize na Kavčích horách. Čekala je prohlídka části areálu, společně jsme navštívili dětský koutek s Ájou a maxipsem Fíkem, prohlédli si kamery a studia pro natáčení různých pořadů. Děti si zahrály na kameramany, vyzkoušely si paruky, pohádkové čepice a obleky. Nejvíce nás všechny potěšilo, že jsme se mohli stát diváky při natáčení seriálu-PLANETA YÓ. Závěrem jsme navštívili obchod, kde si děti mohly nakoupit večerníčkové postavy, bludišťáky a mnoho dalších upomínkových předmětů. Výlet se nám vydařil a děti si ho užily. Poděkování za tuto zdařilou akci patří panu Jiřímu Lopatovi a panu Zdeňkovi Klementovi, kteří vše zajistili a umožnili nám Českou televizi navštívit. V neposlední řadě děkujeme panu starostovi obce Čížová za finanční příspěvek 5 000 Kč na dopravu.

 

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské). Jde o tradiční problém škola školských zařízení, je třeba znovu připomenout jeho řešení. V případě masivnějšího rozšíření ve třídě vyžaduje škola v zájmu celku čestné prohlášení všech rodičů třídy, že dětem hlavy prohlédli a děti jsou bez nálezu.

http://www.msmt.cz/file/36209_1_1/

Letošní rok byl pro zahrádkáře výjimečný a nebylo tomu jinak ani u nás ve škole. Důkazem mohou být exponáty z bohaté úrody ze školní zahrady, ale také ze záhonků a sadů od dětí. Návštěvníci zahrádkářské výstavy se mohou pokochat pohledem na  voňavé květiny, barevné ovoce i šťavnatou zeleninu, ozdobené ošatky doplňují i panenky z kukuřičného šustí. Matka příroda je opravdu kouzelnice.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Barbora Prokopová

Kroužky ZŠ 2018-2019

Název kroužku – kde

 

Den a čas Vyučující – ročník
Přírodovědný – ( venku- II. tř.) Úterý 13 – 14:30 hod. M. Šejnová – 2. ročník
Aj – ( II. tř.) Pondělí 13- 14:00 hod. B. Prokopová –  5. ročník
Šikovné ručičky – (III. Tř.) Úterý 13- 13:45 hod. Houdková I. – 3. ročník
ČJ- ( II. tř.) Středa 13- 14:00 hod. V. Charvátová – 4.  ročník
Filmovo- literární (II. tř.) Čtvrtek 13:00 – 13:45 K. Virostková 2.- 3. ročník
Pohybové hry (Cvičebna, hřiště) Pátek 13- 13:45 hod P. Drnková – 3. ročník
Výtvarný kroužek (I. tř.) Středa 13:00 – 13:45 hod. P. Šlechtová 1. -2. ročník