ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

V pondělí 20. června nám konec školního roku zpestřil příjezd hasičů z Písku a policie. Ukázali nám mimo jiné vybavení aut, ochranný oblek pro hasiče, děti si mohly nasadit pouta a vzít si do ruky pravou policejní pistoli. Policie starším žákům předvedla, jak se dělá test na drogy a alkohol.

Olympijský běh 2016

  1. června jsme se stali součástí celosvětových oslav Olympijského dne. Přesně v 10.00 žáci naší školy odstartovali 1 km dlouhou trasu na kopci sv. Jakuba a podle hesla Emila Zátopka: Nemůžeš? Přidej! doběhli do cíle. Mezi nejrychlejší patřili Tadeáš Bláha, Barborka Vachoutová a Matěj Slabý.

V pátek 17. 6. se předškoláci z naší školky zúčastnili slavnostního zalévání stromů v krašovické aleji. S kyblíčky a kropáčky zazpívali několik písniček a pak se s velkým nadšením zhostili zalévání pod vedením pana starosty a paní učitelky.

 

V pondělí 30. 5. jsme se s dětmi vydali na celodenní výlet na Orlík. Ještě před zámkem nás přivítal páv, který se nám předvedl v plné parádě. Všichni jsme si prohlédli nádvoří zámku a kašnu. Pak nás čekala jízda parníkem po okolí. Některé děti si mohly pod vedením kapitána i zakormidlovat. Teplý oběd, zákusek a zmrzlinu měly děti připravené v penzionu u Nováků, kde jsme vydařený výlet zakončili na průlezkách a trampolínách.

 

 

V pondělí 13. 6. bylo 12 prvňáčků čížovské školy pasováno v místní knihovně čtenáři. Celou akci připravila knihovnice čížovské knihovny Jitka Kotenová ve spolupráci s pracovníky městské knihovny v Písku. Dětem byl nejprve představen krátký příběh o ztracených písmenkách, který jim vyprávěla písmenka „V“ a „C“, po té každé z dětí četlo jednu z básniček z aktuálně ve třídě oblíbené knížky Jiřího Žáčka Kamarádi zvířátka. Nakonec k dětem promluvil „písmenkový král“ v podání pana starosty Tomáše Korejse a každého prvňáčka poklepáním husím brkem na rameno pasoval na čtenáře. Děti však před tím musely slavnostně slíbit, že se ke knížkám budou hezky chovat a že na čtení o prázdninách nezanevřou. Každý čtenář dostal pamětní list a milou knihu pohádek od Boženy Němcové. Každý prvňáček si s knihou odnesl také přihlášku do knihovny. Celá akce proběhla ve velmi milé a pozitivní atmosféře. To se ukázalo také v závěru, kdy se děti spontánně rozešly mezi regály a začaly si vybírat knížky, pro které si (s již vyplněnou přihláškou) odpoledne s rodiči přijdou.  Že tradiční pohádky mají své opodstatnění a děti je milují, se ukázalo hned po příchodu do školy. Děti si začaly své knížky s velkým zájmem prohlížet (holčičky byly nadšené z princezen, kluky zase zaujaly obrázky čertů a rytířů) a zkoušely si samy pohádky číst.

 

Také tento rok se žáci z obou škol utkali v již tradičním sportovním klání, které se tento rok uskutečnilo 3. června na hřišti v Klukách. A i když bylo celý týden počasí více než rozmarné, a jak jsme se dozvěděli na místě, ještě v brzkých ranních hodinách připomínalo místní fotbalové hřiště spíše rybník, vše nakonec dobře dopadlo a v Klukách nás již přivítalo sluníčko. Děti se na „Kloucký pětiboj“ moc těšily, a tak jsme ráno (někteří v holínkách, s teniskami v baťůžcích) vyrazili plni očekávání do Kluk. Děti jako každý rok soutěžily v běhu na 50 metrů, v hodu na cíl, ve skoku z místa, v hodu do dálky. Vše uzavřela „královská disciplína“ – běh na 300 metrů. Novinkou letos byla změna pravidel, kdy se nevyhlašovala vítězná škola, ale byla vyhlašována vždy tři místa pro každý ročník a disciplínu. Mezi děti tak bylo rozdáno 75 diplomů a medailí. Že byly síly letos vyrovnané, svědčí skutečnost, že děti z čížovské školy si jich odvezly 38. Nejúspěšnějším čížovským sportovcem se stal Tomáš Trachta z 2. ročníku, který získal 4 medaile. Po třech medailích přivezli Denis Haluzík a Jakub Duchoň ze 4. ročníku. Talentovanou běžkyní se ukázala Verunka Brožová z 1. třídy, která si vyběhala medaile z obou běhů.

 

 

V mateřské škole proběhl týden na téma-Živá a neživá příroda. Děti se učily správně třídit odpad, povídaly si o ochraně přírody a nakonec si mohly přinést do školky živá zvířátka. Andulku Čivinku, šnečka Turbo a želvu Willy si děti užily celý den. Staraly se o ně, pozorovaly je a krmily. Čivinka si s námi dokonce zazpívala.

 

V sobotu 21. května se 13 žáků z 2. až 5. ročníků čížovské školy zúčastnili okresního kola soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej“, kterou v areálu lesnické školy pořádal ČMMJ Okresní myslivecký spolek Písek ve spolupráci s Vyšší odbornou školou lesnickou a Střední lesnickou školou Bedřicha Schwarzenberga Písek.  Ve skupině A (žáci prvního stupně ZŠ) obhájila vynikající 2. místo z loňského roku Justýna Hošková z 5. ročníku. Hned za Justýnkou se umístila Rozálie Políčková z 3. ročníku. Oběma vítězkám moc gratulujeme a blahopřejeme také všem, kteří se soutěže zúčastnili a ze všech sil se snažili vypořádat s náročnými úkoly. Poděkování patří také paní učitelce M. Šejnové, která žáky na soutěž v rámci přírodovědného kroužku připravuje. Děti strávily příjemné dopoledne a část odpoledne v areálu arboreta lesnické školy a všichni zúčastnění si odvezli také hezké ceny a diplomy.

 

 

 

Jan Ámos Komenský – integrovaný tematický celek

Pobělohorská doba skýtá plejádu zajímavých událostí a žáky toto téma zajímá. Jak ale období po bitvě na Bílé hoře a období třicetileté války žákům co nejsrozumitelněji přiblížit? Zvolila jsem osobnost Jana Ámose Komenského, pedagoga, filozofa, biskupa Jednoty bratrské, člověka nadčasových myšlenek a názorů. Smyslem celé komplexní práce bylo umožnit žákům, aby celé téma prozkoumali z různých perspektiv (poznali se také příběh Komenského jako exulanta, více porozuměli době, ve které Komenský žil) a ve finále svá zjištění zasadili do smysluplného celku.

Na tématu pracovalo dva týdny šest žáků (Kačka, Eliška, Justýnka, Jirka, Tomáš, Honzík). Každý nejprve samostatně, ve druhé fázi pak ve své skupině. Každému byla na začátku přidělena kartička s jedním podtématem a s pokyny, jak podtéma zpracovat (témata jsem se snažila dětem přidělovat „na tělo“). Zařazena byla tato podtémata: Mládí Komenského (do Bitvy na Bílé hoře) – Tomáš; Doba, ve které Komenský žil – Kačka; Komenský jako poutník – Jirka; Komenský jako filozof – Justýnka; Komenský jako učitel – Honzík; Komenský jako spisovatel; – Eliška. Žáci si nejprve přečetli svoji kartičku (čas pro dotazy), potom si pozorně četli připravený text, a to tak, že si v textu podtrhávali všechny informace, o kterých si mysleli, že patří k jejich tématu. Text jsem připravila z publikace Kasper, T; Kasperová, D: Dějiny Pedagogiky. Praha: Grada, 2008. Přestože jsem se snažila o maximální srozumitelnost, záměrně jsem se nevyhýbala pro žáky neznámým slovům. V textu se objevily např. názvy různých evropských měst, která Komenský při své pouti Evropu navštívil, slova označující filozofické směry a termíny, vážící se obsahům a organizaci tehdejšího školství. Text obsahovat také Komenského významné pedagogické citáty. Žáci souběžně používali také internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan Amos Komenský. Vše směřovalo k cíli připravit si krátký referát a svoje téma představit ostatním žákům.

V druhé části byly děti rozděleny do dvou skupin. Každá skupiny vytvořila na arch balicího papíru plakát – myšlenkovou mapu, která představovala a dále rozvíjela jejich podtémata. Děti opět průběžně používaly počítače, kde dohledávaly informace (např. vlajku města Nivnice, informace o Komenského rodině, vlajky a znaky zemí, ve kterých Komenský působil, obal knihy Labyrint světa a ráj srdce apod.). Součástí plakátu byla také poměrně náročná reflektivní aktivita Pětilístek (metoda z programu RWCT), ve které se skupina musela shodnout na odpovědích na otázky, kdy je počet slov v odpovědi limitován. Děti hledaly odpovědi na otázky:  Jaký byl? Co dělal? Psali větu o čtyřech slovech a jednoslovné přejmenování. Skupina Justýnka, Eliška, Honzík napsali: Byl moudrý a zbožný. Učil, psal a cestoval. Oddává se myšlence vzdělání. Vševěd. Skupina Kačka, Jirka, Tomáš: Byl vzdělaný, zbožný. Cestoval, psal knihy a filozofoval. Komenský byl velmi nadaný. Učitel.

Na závěr citát z plakátu jedné skupiny, která zajímavě a účelně propojila dvě myšlenky Komenského: „Všeho, čemu jsou lidé učeni a čemu se učí, nebylo něco roztříštěného a částečného….Lidé se příliš naplňují a přecpávají kouskovitostí, dostávají z toho na jedné straně nadbytek věcí zbytečných, na druhé straně nedostatek věcí potřebných“.