ZŠ a MŠ ČÍŽOVÁ

okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Ve středu 19. 2. jeli žáci z dramatického kroužku předat dárky do Domova seniorů Světlo. Dárky byly zakoupeny z části výdělku z vánočního jarmarku, jednalo se především o věci pro výtvarné činnosti. Páťáci navíc napekli sladkosti a přidali osobně vyrobené drobnosti.  Akce se vyvedla, děti seniorům zahrály divadlo, zazpívaly a zarecitovaly. Ti pro ně měli nachystané překvapení – soví hnízdo, které je nyní při vchodu do naší školy nepřehlédnutelné. Všem moc děkujeme!!!

Ještě jednou všem účastníkům jarmarku děkujeme. Přikládáme vyúčtování.

Vážení rodiče,

v červenci budou v ZŠ Čížová opět probíhat příměstské tábory.

Přihlašování a dotazy směřujte na koordinátora projektu. Viz plakát.

S pozdravem Jan Kropáček

Dovolte mi poděkovat všem ( návštěvníkům jarmarku, rodičům, dětem, učitelům i ostatním zaměstnancům školy) za letošní školní jarmark.

Na jarmarku se vybralo neskutečných 44 001,- Kč – DĚKUJEME!!!!!!!!!

Všechny peníze budou použity v ZŠ a MŠ Čížová na nákup pomůcek hraček a dalších věcí.

Podrobné vyúčtování zveřejníme na začátku roku 2020.

Děkuji Mgr. Jan Kropáček