okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 58,069
  • Za posledních 24 hodin: 13

Hra na zobcovou flétnu – paní učitelka  P. Šlechtová úterý 14-30-15:00

Učíme se základy hry, správnému dýchání a pochopení rytmu hry. Seznamují se se základními pojmy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, jména 4-5 not). Na konci roku děti zvládají několik jednoduchých písniček.

Co potřebuji : zobcová flétna