okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31

Hra na zobcovou flétnu – Vedoucí P. Šlechtová úterý

Učíme se základy hry, správnému dýchání a pochopení rytmu hry. Seznamují se se základními pojmy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, jména 4-5 not). Na konci roku děti zvládají několik jednoduchých písniček.