okres Písek, Čížová 18, Čížová 398 31
Návštěvnost
  • Vytvořeno © 2015
  • Návštěvníků celkem: 35,779
  • Za posledních 24 hodin: 21

Články: Duben 2017

Myšlenková mapa umožňuje dětem volně přemýšlet o určitém námětu, třídit své myšlenky či zjištěné informace, námět dále rozvíjet již v souvislostech. Myšlenkové mapy pomáhají dětem (kromě jiného) lépe si zapamatovat informace.
Práci s myšlenkovou mapou jsme vyzkoušeli na tématu „ježek“. O ježcích jsme si nejprve četli v encyklopedii, po té krátký naučný text ve slabikáři. Doprostřed tabule jsem napsala slovo ježek. Nejprve jsme společně do mapy zaznamenali vše, co víme o potravě ježků (děti se radily, diktovaly, já zapisovala). Dále jsme stejným způsobem rozvíjeli podtéma „život ježků“. Děti si z tabule mapu opsaly na velké čtvrtky (formát A3). Své mapy si dále doplňoval již každý sám. Kdo nechtěl psát, zachytil informace pomocí obrázků. Děti práce s mapou bavila, některé natolik, že si doma nebo o přestávce samy tvořily myšlenkové mapy dalších zvířat. Vytvořené mapy jsme vyvěsili na nástěnku na chodbě.

Měsíc knihy u prvňáčků a návštěva čížovského infocentra

poslední březnový den vyšel příhodně na pátek. Poslední možnost, jak zrealizovat návštěvu místní knihovny. Celý měsíc se zabýváme knížkami, ve třídě máme stále hromádku dětmi a mnou donesených knížek, které průběžně doplňujeme a obměňujeme. Každou novou knížku ukážeme všem. Když se dětem některá hodně líbí, či je kniha něčím zvláštní (jako např. leporelo o Pražském hradě od Lucie Seifertové, které přinesl Pepča Kovář), z knížky přečtu dětem krátkou ukázku. Někdy mě zastoupí ve čtení majitel knihy J.

V pátek ráno jsme vyrazili do knihovny. Děti věděly, že se zde dozví, jak to v knihovně chodí a naučí se půjčovat si knihy. Další program měl být překvapením. V knihovně nás přivítala paní knihovnice, Jitka Kotenová a veliký stůl, plný různých knih. Děti zasedly okolo stolu a začaly si knihy prohlížet. Kdo chtěl, z vybrané knížky přečetl kousek ostatním. Poměrně těžké to měli např. Ondra s Pepčou, kteří si vybrali knihu pověstí s nadpisy napsanými „starobylým“ (tajným) písmem a také Luky s Matym, kteří četli kousek z článku o sopkách. Nakonec děti hlasovaly o tom, kterou z knih si vypůjčíme do školy. Nejvíce hlasů získala encyklopedie přírody a pohádky o písmenkách. Děti pak pomohly paní knihovnici zaregistrovat moji přihlášku (a naučily se nové slovo „pedagog“ J), dále dostaly vlastní přihlášky (první překvapení), které si dnes ve škole vyplnily. Nakonec vyzdobily asfalt před infocentrem vlastními obrázky (druhé překvapení). A tak zde byly v pátek k vidění např. želvy z encyklopedie, obrázky infocentra, obrázek vlastní knížky i s autorkami J, jarní krajinky, znak Čížové atd.